Invitation til arrangement for potentielle partnere og leverandører

Danske Patruljeskibe har som totalleverandør fået opgaven af Forsvaret med at designe, konstruere og udruste patruljeskibe på bedst mulig måde og samtidig sikre stærk forsyningssikkerhed for det danske forsvar. Det vil DPS gøre sammen med den danske industri, herunder den maritime og andre relevante brancher.

Alle interesserede danske potentielle partnere inviteres til at deltage i arrangementet torsdag den 17. august 2023. Her kan man høre mere om hvad projektet går ud på, hvordan processen kommer til at forløbe, hvordan man kan blive en del af projektet, og der kan stilles spørgsmål. Arrangementet foregår på dansk.

Program for arrangementet - Download her

Vi inviterer til arrangementet i samarbejde med følgende interesseorganisationer: DI FOS, Danske Maritime, Dansk Erhverv, Naval Team Denmark og CenSec. Interesseorganisationerne udsender invitationer til relevante medlemmer i løbet af uge 26.

Interesserede kan registrere sig som deltager til arrangementet ved at sende en e-mail til dps@danskepatruljeskibe.dk, indeholdende navn og firmanavn.