Om PensionDanmark

Som en af de tre parter i konsortiet Danske Patruljeskibe K/S deltager PensionDanmark som finansiel partner og sikrer konsortiets økonomiske fundament.

PensionDanmarks rolle i Danske Patruljeskibe K/S

PensionDanmark er blandt Danmarks største udbydere af arbejdsmarkedspensioner.

Mens PensionDanmark primært deltager som finansiel partner i Danske Patruljeskibe, vil pensionsselskabet desuden besidde pladser i konsortiets øverste ledelse og bestyrelse.

Med PensionDanmark opnår Danske Patruljeskibe ikke blot økonomisk stabilitet, men får også gavn af PensionDanmarks omfattende private equity-erfaring. En erfaring, der vil bidrage til udviklingen og værdiskabelsen hos Danske Patruljeskibe K/S.

Fakta om PensionDanmark

  • Etableret i 1992
  • 800.000 medlemmer beskæftiget i 22.500 private og offentlige virksomheder.
  • Medlemmerne er omfattet af overenskomster mellem 11 fagforbund og 28 arbejdsgiverforeninger.
  • Formue 2021: 320 mia. kroner

Hvem er PensionDanmark ?

PensionDanmark er et medlemsejet arbejdsmarkeds­pensionsselskab med mere end 800.000 medlemmer på tværs af en lang række brancher.

I bestræbelserne på at maksimere medlemmernes afkast, investerer PensionDanmark i en bred portefølje, hvori både aktier, obligationer og alternative investeringer indgår – herunder eksempelvis private equity-investeringer, hvor PensionDanmark investerer direkte i ikke-børsnoterede virksomheder for at sikre virksomhedernes økonomiske styrke og bidrage til virksomhedernes og dermed investeringens vækst.

Ud over PensionDanmarks deltagelse i Danske Patruljeskibe, investerer selskabet også i grønne projekter, infrastruktur og ejendomme.

PensionDanmarks investeringer ultimo 2021 bestod blandt andet af 132,2 mia. kroner i børsnoterede aktier, 23,3 mia. kroner i infrastruktur og 18,7 mia. kroner i private equity.

Læs mere om PensionDanmark , på deres hjemmeside.