Registrer dig som potentiel leverandør

Registrer dig som potentiel leverandør

Hvis er du er potentiel leverandør og partner til Danske Patruljeskibe, så er det første skridt at du registrerer dig hos os.

Det gør du ved at sende en email til dps@danskepatruljeskibe.dk hvor du fortæller os hvem du er, hvad du laver eller kan bidrage med i forhold til patruljeskibene, evt. spørgsmål mv.

Herefter registrerer Danske Patruljeskibe dig i vores systemer, og du vil få svar fra enten Danske Patruljeskibe, Terma eller OMT.

Vi ser frem til samarbejdet!

Potentielle partnere & leverandører

Vi har i DPS påtaget os rollen som totalleverandør overfor Forsvaret med henblik på at levere færdige og kampklare patruljeskibe til Forsvaret.

Den opgave vil DPS løse sammen med den danske industri, herunder den maritime industri samt andre relevante brancher, så Danmark får mest muligt forsvar for pengene. Sammen med kommende partnere og leverandører vil vi sikre levering til tiden og inden for budgettet.

Vi inviterer også interesserede internationale leverandører til at deltage – og meget gerne i samarbejde med danske partnere.

Find mere information om DPS og vores indkøbsproces i denne præsentation.

Vejledning om ansøgningsproces for militær sikkerhedsgodkendelse

Patruljeskibene er en del af Søværnets kampenheder, og Forsvaret har påpeget vigtigheden af, at ingen uvedkommende får adgang til klassificerede eller sensitive informationer om skibenes kapacitet, indretning eller udstyr.

Dette stiller særlige krav til Danske Patruljeskibe og vores kommende partnere og leverandører.

Her er en vejledning til danske virksomheder om processen for militær sikkerhedsgodkendelse: Vejledning (PDF)

Ligeledes kan Forsvarets Efterretningstjenestes seneste vejledning om virksomhedssikkerhed findes her.