FMI og Danske Patruljeskibe K/S indgår aftale om nye patruljeskibe til Forsvaret

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har i dag underskrevet en aftale med Danske Patruljeskibe K/S – et konsortium stiftet af Terma, Odense Maritime Technology og PensionDanmark – om forprojektet til Forsvarets nye patruljeskibe.

Med aftalen har FMI valgt Danske Patruljeskibe K/S som totalleverandør og ansvarlig for udviklingen af moderne, fremtidssikrede flådeskibe til Forsvaret efter en banebrydende ny samarbejdsmodel, der også sikrer en stærk forsyningssikkerhed for Forsvaret.

”Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget udstukket en visionær kurs for, hvordan Danmarks nye fleksible fartøjer skal anskaffes. En kurs, der bygger videre på Danmarks lange og stolte tradition for at bygge skibe. Det projekt vil involvere en bred vifte af danske virksomheder og skabe mange danske arbejdspladser, og dermed sikre at vi langt ud i fremtiden har verdensklasse maritime kompetencer i Danmark”, siger Jes Munk Hansen, administrerende direktør i Terma.

Aftalen omfatter en grundig design- og byggestrategi-proces, der sikrer, at den nye skibstype opfylder Forsvarets behov og samtidig etablerer grundlaget for anskaffelse og produktion af de nye patruljeskibe med afsæt i et bredt samarbejde med alle relevante danske industrielle aktører. På den måde sikres Forsvaret de rigtige skibe og en sikkerhedsmæssigt afgørende national forsyningssikkerhed samtidig med, at der skabes en lang række danske arbejdspladser.

”OMT har opbygget meget stærke kompetencer inden for modulært skibsdesign fra blandt andet vores deltagelse i et britisk-ledet, internationalt partnerskab om totalleverance af flådefartøjer til UK. De erfaringer og kompetencer skal vi nu bringe i spil herhjemme, så vi både tilgodeser Danmarks specifikke behov for nye flådefartøjer og samtidig sikrer, at vi udnytter og videreudvikler den danske maritime industris unikke kompetencer,” siger Kåre Groes Christiansen, administrerende direktør i Odense Maritime Technology.

Som totalleverandør garanterer Danske Patruljeskibe K/S, at de nye flådefartøjer designes og bygges efter Forsvarets behov, herunder med innovative danske teknologiløsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling af Forsvaret. Det vil bidrage til at videreudvikle unikke industrielle kompetencer, og det kan blive startskuddet på et eksporteventyr til gavn for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.

”Som pensionskasse for mere end 800.000 lønmodtagere ønsker PensionDanmark at bidrage til nye, innovative samarbejder, der kan løse vigtige samfundsopgaver. Med denne nyskabende aftale puljer vi konsortiets unikke kompetencer inden for projekt- og risikostyring, forsvarssystemer og skibsdesign for at udvikle fleksible og fremtidssikrede flådefartøjer. Der er stor efterspørgsel i udlandet efter skibe, der bygges i en totalleverandørmodel, og vi kan dermed være på vej til at skabe det Blå Danmarks næste eksportsucces med danske arbejdspladser som en væsentlig sidegevinst,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

”Med dagens underskrift, ser vi frem til, i tæt samarbejde med Forsvaret og underleverandører, at udvikle de helt nye patruljeskibe til at passe på Danmarks sikkerhed og havmiljø. Aftalen bliver således startskuddet for opbygningen og konsolideringen af nationale kritiske kompetencer, der på sigt vil styrke Danmarks forsyningssikkerhed på det maritime område. Det er vi stolte af at kunne bidrage til”, siger Hans Schneider, administrerende direktør i Danske Patruljeskibe K/S.

Fakta – Danmarks nye patruljeskibe

  • I juni 2021 besluttede forsvarsforligskredsen at igangsætte et udviklingsprojekt for en ny type patruljeskibe til Forsvaret, der skal kunne sikre dansk suverænitetshævdelse på havet og løse havmiljøopgaver.
  • I april 2022 bekendtgjorde Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), at man ønsker at anskaffe de nye fartøjer hos Danske Patruljeskibe K/S i en totalleverandørmodel, som omfatter design, integration af systemer, konstruktion og vedligeholdelse i en initialperiode.
  • I juni 2023 er der indgået aftale mellem FMI og Danske Patruljeskibe K/S om et forprojekt, som skal danne grundlag for anskaffelse og produktion af de nye patruljeskibe.

 

Kort om OMT
Odense Martime Technoogy A/S (OMT) er Danmarks førende rådgiver om og designer af fleksible flådefartøjer. OMT har senest eksporteret det danske Iver Huitfeldt fregat design således at det nu danner basis for UK Navy nye standard-fregat, som pt også søges eksporteret til andre allierede lande. Herved skabes væsentlige eksportmuligheder for alle de danske underleverandører der har komponenter på fartøjerne.
Læs mere på odensemaritime.com

Kort om Terma
Terma A/S udvikler produkter og systemer inden for forsvars- og sikkerhedsområdet, bl.a. radarer til skibe, havne og lufthavne, selvbeskyttelsesudstyr til fly, kommando-kontrolsystemer til skibe samt avanceret udstyr til satellitter og rumforskning.
Læs mere på terma.com

Kort om PensionDanmark
PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for over 816.000 medlemmer beskæftiget i 21.800 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. De samlede indbetalinger udgjorde 11,2 mia. kr. i 2022. Balancen er over 300 mia. kr.
Læs mere på pensiondanmark.com

Spørgsmål
Ved spørgsmål til ovenstående nyhed, kan man rette henvendelse til:
Hans Schneider, administrerende direktør i Danske Patruljeskibe K/S: hsc@danskepatruljeskibe.dk