DPS visits the Danish frigate Iver Huitfeldt

DPS visits the Danish frigate Iver Huitfeldt

Den 23. august, var Danske Patruljeskibes øverste ledelse inviteret på besøg ombord på den danske fregat Iver Huitfeldt. Vores mål, er at designe de bedst mulige skibe til Forsvaret, hvorfor vi var glade for at modtage en invitation til en grundig introduktion til de væsentligste systemer, der kræves for at drive et moderne krigsskib.

Vi takker kommandøren og hans besætning for deres gæstfrihed og den uvurderlige indsigt vi fik.

Vi vil fremadrettet inkorporere vores nye erfaringer i front-end engineering- og designfasen (FEED).

 

The executive leadership of Danske Patruljeskibe was invited for a visit aboard the Danish frigate Iver Huitfeldt on August 23, 2023. Our aim is to design the best possible ships for the Danish Armed Forces so we were delighted to receive an invitation for a thorough introduction to the essential systems required to operate a modern warship.

We extend our heartfelt thanks to the Commander and his crew for the invaluable insights provided. We are currently incorporating this information into the Front-End Engineering and Design phase.

Special thanks to Navy Program Office for coordinating this enlightening field trip.