Ny rapport om national skibsbygningskapacitet i Danmark

Ny rapport om national skibsbygningskapacitet i Danmark

Den 21. maj 2024 udkom en ny rapport, fra det Nationale Partnerskab for det maritime område, om de fremtidige muligheder for at opbygge og fastholde en national skibsbygningskapacitet i Danmark.

I forbindelse med udgivelsen af ​​rapporten blev adm. direktør for Danske Patruljeskibe K/S (DPS), Hans Schneider, interviewet af Danmarks Radio, og fik mulighed for at berøre nogle af de vigtige pointer fra rapporten set fra DPS’ perspektiv:

▪ DPS er glade for rapporten, som understreger de vigtige opgaver, der ligger forude, for både vores samfund og industri, for at kunne tilføje nye skibe til den danske flåde, og samtidig øge forsyningssikkerheden for Danmark.

▪ Rapporten bekræfter, at Danmark har brug for nye og moderne skibsbygningskapaciteter for at kunne bygge nye flådeskibe. Det er DPS helt enige i.
Grundlaget for dette er en strategisk flådeplan, der giver industrien sikkerhed og som klart skitserer, hvad industrien forventes at levere.
Ved pressemødet, hvor rapporten blev præsenteret, italesatte Forsvarsministeren, at en sådan flådeplan vil blive forhandlet til efteråret.

▪ DPS ser det som afgørende, at regeringen og politikerne skaber et solidt fundament samt attraktive erhvervsmæssige rammer for, at industrien kan erhverve den nødvendige kapital til at investere i den nødvendige skibsbygningskapacitet.
Dette synes DPS at rapporten giver nogle gode bud på.

Der skal lyde en stor tak til det Nationale Partnerskab for deres hårde arbejde med at udgive den nye og relevante rapport.